Monday, May 25, 2009

Bezirgan Başı

Bezirgan Başı

Yine ismini tam olarak bilmediğim bir oyunu Bezirgan veya Bezgirgan. Bu oyunda iki kişi el ele tutuşurlar ve kendilerine diğerlerinin bilmediği bir isim veya parola gibi bir şey belirlerlerdi. Diğerleri onların kollarının arasından geçerdi. Geçerken de şu şarkı söylenirdi.

Aç kapıyı Bezirgan başı, Bezirgan Başı
Kapı Hakkı ne verirsin, ne verirsin
Bir sıçan, iki sıçan, üç de kapan

Bu son sözlerden sonra el ele tutuşmuş olan kişiler alttan geçmekte olan kişiyi aralarına hapsederlerdi. Bu kişiye daha önce belirledikleri isim/parola sorulurdu. Hangisinin ki söylerse onun adamı konumuna gelirdi. Herhalde bu oyunu gruplara ayrılmak için yapardık. Gerisini hatırlamıyorum.

0 Yorum: